نماهنگ سخنان رهبری برای شهید محسن فخری زاده
نماهنگ سخنان رهبری برای شهید محسن فخری زاده

نماهنگ سخنان رهبری برای شهید محسن فخری زاده

محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران روز گذشته مورد هدف حمله تروریستی قرار گرفت و در این راستا موجب خشم بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر کبیر انقلاب اسلامی شد. در این ویدئو نگاهی میکنیم به رهنمود های رهبر فرزانه انقلاب در مورد شهید شدن دانشمندان هسته ای عزیز ایران.